تغییرات در قوانین مهاجرتی کانادا بر اثر شیوع کرونا

کاهش تولید و فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از کشورها و در نتیجه احتمال بیکاری گسترده نیروی کار بومی، آن‌ها را وادار به بازنگری و سخت‌تر کردن قوانین مهاجرتی خود کرده است. کانادا نیز به عنوان مقصدی جذاب برای مهاجران از این قاعده مستثنا نیست و در حال اعمال تغییراتی در این زمینه است. با نگاهی به گزارش اخیر بلومبرگ، به جنبه‌های مهم این موضوع می‌پردازیم:

•در 12 مارچ، یک روز پیش از تعلیق پارلمان کانادا بر اثر شیوع کرونا، وزیر مهاجرت این کشور با توجه به کمبود نیروی کار، از برنامه دولت برای افزایش سطح مهاجرپذیری خبر داده بود.

•برنامه دولت کانادا این بوده است که تا سال 2022، به ترتیب در سال 2020 حدود 341 هزار مهاجر، در سال 2021 حدود 351 هزار مهاجر و در سال 2022 حدود 361 مهاجر را بپذیرد.

•افزایش تدابیر محدودکننده بر اثر شیوع کرونا کرونا و تعطیلی عمده فعالیت‌های اقتصادی، معادلات را برهم زده است. مثلاً در استان نفت‌خیز آلبرتا که به شدت نیازمند نیروی کار متخصص است، احتمال رسیدن نرخ بیکاری به 25 درصد می‌رود.

•در حال حاضر، با وجود تداوم پذیرش درخواست‌های مهاجرت، مرزهای کانادا به روی بیشتر افراد غیرمقیم از جمله مهاجران و دانشجویان جدید بسته است.

•البته گذشته نشان داده است که تلاطم‌های اقتصادی، حتی بدون اعمال محدودیت‌های مهاجرتی، باعث کاهش مهاجرت به کانادا شده است.

•کاهش مهاجرت، برای خود دولت کانادا نیز مطلوب نیست. طی سال‌های اخیر، مهاجران در کانادا یکی از عوامل رونق اقتصادی به ویژه در قلمرو مسکن و ساخت و ساز بوده‌اند. بنابراین، کاهش آن‌ها ضربه سنگینی به بخش املاک و همچنین آموزش و صنعت این کشور خواهد بود.

سال گذشته، کانادا حدود 437 هزار خارجی را پذیرفت که حدود 200 هزار تن از آن‌ها مقیم غیردائم محسوب می‌شدند، مانند دانشجویان، کارگران موقت و پناهجویان. این امر موجب رشد قابل توجه جمعیت کانادا شده است.

•با این حال، به نظر می‌رسد که حداقل برای کوتاه‌مدت، در سیاست مهاجرپذیری دولت کانادا تجدیدنظر جدی شود.

منبع:

https://www.bnnbloomberg.ca/faced-with-crisis-trudeau-forced-to-shift-on-immigration-1.1418867

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*