Tag Archives: تاسیس شرکت

دفترحقوقی بیگدلی و همکاران

مواد 186 و 203 قانون مهاجرت و پناهندگان کانادا از جمله موادی هستند که به نکات مربوط به اجازه کار در این کشور پرداخته‌اند. ماده 186 به طور مفصل شرایطی را بر می ‌شمارد که متقاضی در صورت دارا بودن آنها برای کار در کانادا نیازی به اخذ اجازه کار ندارد.

هم چنین ماده 203 به وظایف افسر مهاجرت در تایید یا رد درخواست اجازه کار با فرض شروط خاصی پرداخته است. در سال 2018 درخواست مالک پاکستانی شرکت خاما برای اخد اجازه کار در بستر انتقال بین شرکتی ( Intra-company transferee  ) به دلیل مغایرت با شرایط مندرج ذیل این دو ماده رد شد.

شرکت خاما که در زمینه فروش تلفن همراه و لوازم جانبی فعالیت داشته است، در سال 2016 اقدام به تاسیس شعبه‌ای در کانادا می‌کند. متقاضی که مالک 75 درصد سهام شرکت اصلی بوده است قصد داشت از طریق بستر انتقال بین شرکتی برای مدتی آزمایشی جهت مدیریت امور استارت آپ مرتبط با شرکت خاما در کانادا اقامت کند.

متقاضی حین ثبت درخواست خود هیچ اشاره‌ای به این که سابقاً درخواست اقامت موقت او در سال 2002 رد شده است نکرد. علاوه بر این، ایشان اعلام کرده بود که همسر و فرزندانش برای این دوره یک ساله او را همراهی نخواهند کرد، در حالی که همسر و فرزندان او همان موقع در کانادا اقامت داشتند!

افسر مهاجرت در گزارش خود اعلام کرد قانع نشده است که متقاضی، آن گونه که خود بیان کرده، سمتی مدیریتی در شرکت خاما دارد و ایشان تمام اطلاعات لازم را صادقانه ارائه نکرده است.

علاوه بر این، به عقیده افسر مهاجرت، متقاضی از استثنائات مندرج در مواد 186 و 203 برخوردار نبوده؛ لذا ایشان برای اخذ اجازه کار نیاز به تائیدیه سازمان کار کانادا داشته است.

وی افزود که متقاضی ظاهرا به وطن خود وابستگی ندارد و درخواست او برای انتقال بین شرکتی و اقامت موقت اصالت نداشته و او در پی اخذ اقامت دائم از این مسیر بوده است.

دادگاه نظر افسر مهاجرت را پذیرفته و ادعای متقاضی را رد می‌کند؛ دقیقاً به این دلیل که وی اطلاعات لازم را صادقانه ارائه نکرده است. همچنین برنامه استارت آپ مرتبط با شرکت خاما شرایط مقررات این حوزه را نداشته است.

منبع:

Chamma v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [2018] F.C.J. No. 84