وبینار حقوق مهاجرت

وبینار حقوق مهاجرت

وبینار "آموزش جهانی حقوق"

(مخصوص دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق)

 • تحلیل تحولات بازارهای جهانی حقوق
 • تحلیل آینده حرفه وکالت و زیر شاخه های تخصصی
 • نقش فن آوری حقوق در توسعه این رشته تحصیلی
 • نگاهی به نظام های حقوقی و اثر آن بر انتخاب کشور محل تحصیل حقوق
 • نحوه اخذ پروانه وکالت در کشورهای مختلف
 • نگاهی به رتبه بندی دانشکده های حقوق جهان
 • نکات کلیدی اخذ پذیرش از دانشگاه های معتبر جهان
 • فرصت ها و چالش های مهاجرت برای وکلا و حقوقدانان
وبینار حقوق مهاجرت تحصیلی- کاری
 • چالش های حقوقی و فراحقوقی مهاجرت
 • بررسی تطبیقی نظام ها و روش های مهاجرتی در دنیا
 • معرفی حقوق و سیاست های مهاجرتی کشور کانادا (منابع، اهداف؛ طبقه های مهاجرتی، آمارها و ابزارهای عملی)
 • طبقه بندی ویزاهای موقت با تاکید بر ویزای دانشجویی و کاری
 • شرایط مجوز کار و اقامت دایم پس از تحصیل
 • نگاهی به برنامه های اصلی اقامت دایم (کلاس اقتصادی/اکپرس انتری)
 • راهکارهای عملی پیدا کردن روش مناسب
 • معرفی بسته آموزش و مشاوره گام به گام
وبینار حقوق مهاجرت کسب و کار
 • مهاجرت و تجارت جهانی
 • بررسی تطبیقی نظام ها و روش های مهاجرتی در دنیا
 • معرفی حقوق و سیاست های مهاجرتی کشور کانادا (منابع، اهداف؛ طبقه های مهاجرتی، آمارها و ابزارهای عملی)
 • دسته بندی ویزاهای مهاجرتی کسب و کار فدرال
 • دسته بندی ویزاهای مهاجرتی کسب و کار کبک
 • دسته بندی ویزاهای مهاجرتی کسب و کار استانی
 • راهکارهای عملی پیدا کردن مناسب ترین روش
 • معرفی بسته های آموزش و مشاوره گام به گام