watch video

درباره گروه بیگدلی

چرا بایداز مشاوره گروه بیگدلی برای مهاجرت کمک بگیریم؟

ابتدا، به شکل یک ایده و الهام بود. بذر این ایده در ذهن «دکتر صادق بیگدلی» کاشته شد؛ درست در زمانی که او به عنوان دانش‌آموخته حقوق در دانشگاه هاروارد و استاد دانشگاه، پیشنهاد کاری برای تصدی پست «مذاکره‌کننده ارشد تجاری ایران» را در سال 2015 پذیرفت. او در کمال شگفتی خانواده و دوستانش، تصمیم به رها کردن موقعیت دانشگاهی خود در نیوزیلند گرفت تا به جذب کشور خود در اقتصاد جهانی پس از دهه‌ها تحریم و انزوای اقتصادی یاری رساند. او که از این میزان غفلت در سیاست‌گذاری و حلقه‌های کسب‌وکار نه تنها در کشورهای در حال توسعه، بلکه همین‌طور در جهان توسعه‌یافته، درباره نحوه تبدیل شدن به نیرویی برای ایجاد تغییرات و تاثیرگذاری مثبت و نه نیرویی برای تخریب و جنگ پایدار، سرخورده شده بود، عزم خود را جزم نمود تا در مسیری تازه گام بگذارد و به گشودن راهی انقلابی در ساختار آموزشی در حال دگرگونی کمک کند.

01

پر کردن فرم درخواست مشاوره مهاجرت

02

خرید دوره های آموزشی فرایند مهاجرت